Financieel Management

COEURS is als ervaren dienstverlener in staat u op verschiilende facetten van het financieel management bij te staan.

Project management
Sturen en/of ondersteunen van projecten op het gebied van verandering en risk management, performance improvement en financiële verslaggeving. Op basis van een grondige analyse en planning zorgdragen dat de gewenste verandering wordt bereikt. Hierbij staat voorop het op een praktische wijze bereiken van het gewenste resultaat op basis van voldoende draagvlak en het op een structurele manier inbedden van kennis en ervaring. 

Vervangingsmanagement
Het invullen van een tijdelijke behoefte aan capaciteit of het tijdelijk invullen van een vacature op het gebied van financiën. Op basis van een intakegesprek worden de prioriteiten geformuleerd en de aanpak afgestemd. Hierbij zal vaak het doorvoeren van de nodige veranderingen gewenst zijn (bijvoorbeeld integreren van afdelingen,verbeteren processen en controls, etc). Bij vertrek wordt zorggedragen voor een adequate overdracht. Doel is ook tijdens de ondersteuning uw organisatie structureel te verbeteren. 

Financiële verslaggeving
Aan de externe verslaggeving worden meer en meer eisen gesteld. De invoering en goede toepassing van externe verslaggevingregels zoals IFRS is voor veel bedrijven noodzakelijk. Niet uitsluitend voor beursgenoteerde bedrijven maar ook voor het MKB om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van gebruikers van hun financiële jaarverslaggeving. Bijvoorbeeld banken en andere kredietverschaffers, overheidsorganen in verband met Europese aanbestedingen, etc.